Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Protejarea confidențialității datelor dumneavoastră personale reprezintă o prioritate importantă pentru ndr-pc.ro, reprezentată de POP’S FACTORY SRL cu sediul în Mogosoaia, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr.148, în calitate de operator de date.

Acest document are scopul de a vă informa cu privire la modul în care repairit.ro prelucrează datele dumneavoastră personale în legătură cu utilizarea site-ului web repairit.ro (“Site-ul”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

[Notă: de păstrat numai dacă e cazul] II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, repairit.ro va prelucra datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, informații despre modul de utilizare al Site-ului, cum ar fi comportamentul, preferințele și obișnuințele dumneavoastră pe repairit.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct la crearea contului de utilizator, plasarea unei comenzi pe Site sau în orice alt mod în legătură cu utilizarea Site-ului.

Dacă alegeți să vă creați contul de utilizator pe Site folosind contul de Facebook sau Google, repairit.ro va prelucra următoarele date publice de profil afișate de respectivele aplicații: numele de utilizator și adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați contul de utilizator doar pentru finalizarea comenzii unui produs disponibil pe Site, vi se va solicita adresa de e-mail pentru a crea automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, repairit.ro o nu va stoca adresa de e-mail și celelalte date furnizate, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, repairit.ro va prelucra datele dumneavoastră personale pe care le furnizați direct în legătură cu utilizarea Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări/reclamații, atunci când ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrare

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, repairit.ro prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Pentru a gestiona relația contractuală dintre dumneavoastră și repairit.ro, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră cu privire la starea comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe contractul încheiat între dumneavoastră și repairit.ro, definit în Termenii și Condițiile de pe www.repairit.ro/termeni-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea de a vă oferi serviciile solicitate prin intermediul Site-ului.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale repairit.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv obligațiile fiscale și de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este obligatorie. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea ndr-pc.ro de a respecta obligațiile legale și de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • Pentru activități de marketing, inclusiv transmiterea de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de repairit.ro o prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, în cazul în care alegeți să-l furnizați.

Puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului sau ulterior, în secțiunea Informațiile contului meu. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea de dezabonare din fiecare e-mail/sms conținând comunicări comerciale. De asemenea, vă puteți dezabona accesând secțiunea Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 • În scopul efectuării analizelor diverse, raportărilor privind modul de funcționare al Site-ului și creării de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la bază interesul legitim al ndr-pc.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza datele în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, repairit.ro prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Pentru activități de marketing, inclusiv transmiterea de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de repairit.ro prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, în cazul în care alegeți să-l furnizați.

Puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând căsuța corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea de dezabonare din fiecare e-mail/sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și monitorizarea traficului, în vederea îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la bază interesul legitim al repairit.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea comentariilor, întrebărilor sau reclamațiilor.

Furnizarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza datele în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

În principiu, repairit.ro va prelucra datele dumneavoastră personale doar pentru perioada necesară realizării scopurilor menționate mai sus.

[Notă: de păstrat numai dacă e cazul] În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care revin repairit.ro (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care sunteți client și alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, repairit.ro va considera că vă dezabonați de la primirea de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră personale. Dacă doriți ca datele dumneavoastră să nu mai fie prelucrate sau să fie șterse, puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. Dacă solicitați ștergerea contului, dar pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, repairit.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop, fără a afecta prelucrările efectuate pe baza consimțământului exprimat anterior retragerii.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, ndr-pc.ro poate dezvălui datele dumneavoastră personale către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină repairit.ro în activitatea desfășurată prin intermediul Site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT) sau către autoritățile publice centrale/locale, în anumite situații, cum ar fi administrarea Site-ului, atribuirea de premii sau facilități, menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și serviciilor acestuia, analiza datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor, transmiterea de comunicări comerciale de marketing, conform legislației aplicabile etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către repairit.ro pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

Conform legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, adică dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către repairit.ro, conform descrierii din acest document.
 • Dreptul de acces la date, adică dreptul de a obține confirmarea din partea repairit.ro că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, precum și detalii despre activitățile de prelucrare, cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
 • Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), în cazul în care:
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;vă retrageți consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;datele au fost prelucrate ilegal;datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, repairit.ro să anonimizeze aceste date (fără caracter personal) și să continue prelucrarea lor în scopuri statistice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazul în care:
  • contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor și solicitați restricționarea în schimb;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele pentru scopul prelucrării, dar le solicitați pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și citibil automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în măsura în care condițiile legale sunt îndeplinite.
 • Dreptul la opoziție, care poate fi exercitat în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, în legătură cu prelucrarea datelor în scopul interesului legitim al repairit.ro sau în scopul interesului public, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, adică dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza prelucrării automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, dacă considerați că este necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: contact@repairit.ro.

Această pagină de internet utilizează fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se utilizează aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.repairit.ro/politica-cookies.

Despre noi

Întrebări frecvente

Politica de confidențialitate

Livrare și retur

Politica de cookies

Termeni și condiții

Politica GDPR

ANPC | SAL

ANPC

anpc

Contact

POP’S FACTORY S.R.L.

Sediu: Jud. Ilfov, com. Mogoşoaia, şos. Bucureşti-Târgovişte, 148

Copyright © 2023 POPS FACTORY S.R.L., CUI: 48183964, Reg. Com. J23/3275/2023
netopica
Copyright © 2023 POPS FACTORY S.R.L., CUI: 48183964, Reg. Com. J23/3275/2023